Voor wie is STERK?

STERK is voor leerlingen bij wie meerdere problemen zijn opgestapeld waardoor naar school gaan niet meer lukt of heel moeilijk lukt. We werken toe naar lekkerder in je vel zitten, beter contact met je ouders, familie, vrienden, school etcetera. Doel is weer vertrouwen en grip ervaren op je toekomst.

Wat doet STERK?

STERK biedt intensievere ondersteuning dan de bestaande zorg vanuit het zorgteam van school. Een luisterend oor bieden in het dagelijks leven of juist een stuk duidelijkheid en houvast bieden, werken aan relaties binnen en buiten het gezin, met leeftijdsgenoten en met de samenleving/instanties. Maatwerk dus: soms veel kleine stappen. Of grote slagen. We kunnen twee tot drie keer in de week contact hebben als dat nodig is.

STERK investeert in goed contact. Dat kan door muziek luisteren, maar ook energie opdoen de natuur in of richting sportschool. Elk gezinslid doet ertoe in de begeleiding. Door letterlijk nabijheid te bieden door een kundige professional, bouwen we aan vertrouwen en ontstaat perspectief.

Het STERK team is de aanmoediger tussen jongere-gezin en de bestaande structuren van onderwijs/jeugdzorg-GGZ. Soms moeten meerdere partijen in de juiste positie komen om beter samen te werken. STERK heeft geen protocol, geen wachtlijst en een hands-on insteek.

Outreachend

We hebben op de Vreeswijkse Straatweg 22 in Nieuwegein een eigen locatie, buiten school, waar je een laagdrempelig gesprek kunt voeren. Maar team STERK werkt vooral outreachend, in de vertrouwde omgeving van de jongere.

Aanmelden

Leerlingen kunnen via de zorgcoördinator van de school worden aangemeld bij de projectleider van STERK, Heleen Koole: h.koole@cals.nl of 06-26599632.