Training sociale vaardigheid

Leerlingen die moeite hebben om contact te leggen, pesten of gepest worden of andere problemen hebben in de omgang met anderen, kunnen een cursus sociale vaardigheid volgen. Deze training heeft alleen kans van slagen wanneer een leerling echt gemotiveerd is.

Meer informatie kunt u krijgen bij de zorgcoördinator, mw. P. van Stijn, p.van.stijn@cals.nl