Training sociale vaardigheid

Leerlingen die moeite hebben om contact te leggen, pesten of gepest worden of andere problemen hebben in de omgang met anderen, kunnen een cursus sociale vaardigheid volgen. Voor deze training is het van belang dat de leerling gemotiveerd is om veranderingen teweeg te brengen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de zorgcoördinator, mw. P. van Stijn, p.van.stijn@cals.nl.