Passend onderwijs

Het Cals College is een school voor – afhankelijk van de vestiging – basis, kader, mavo, havo, vwo, tweetalig havo, vwo en gymnasium. Leerlingen zouden hun diploma binnen de normaal hiervoor staande tijd en met de ondersteuning die de school kan bieden, moeten kunnen halen. Onze extra ondersteuning is altijd van beperkte duur en zetten we alleen in als dat nodig is om ons onderwijs goed te kunnen volgen. Bovendien moet de ondersteuning verbetering opleveren. Na deze extra ondersteuning wordt de leerling weer in staat geacht het diploma binnen de gestelde tijd te halen zonder verdere hulp.

Heel soms blijkt pas na plaatsing dat een leerling een door de school niet te verhelpen achterstand of stoornis heeft, waardoor het goed volgen van ons onderwijs niet mogelijk is. Ons uitgangspunt is dan, dat leerlingen worden herplaatst naar een andere onderwijsvorm.