Faalangst

Bij het vermoeden van faalangst komt een leerling in aanmerking voor faalangstondersteuning. Deze ondersteuning is erop gericht de leerling zijn eigen faalangst te laten herkennen en te leren er beter mee om te gaan. Heeft een leerling in het examenjaar faalangst? Dan kan hij of zij deelnemen aan een cursus stresscoaching voor examenleerlingen.