Dyslexie / dyscalculie

Dyslexie kan jouw kind flink in de weg zitten. Daarom willen we onze dyslectische leerlingen graag ondersteunen bij het leren omgaan met hun dyslexie. Op het Cals College hebben we dyslexiecoaches.

De dyslexiecoach is specialist en vraagbaak op het gebied van dyslexie en zorgt voor een soepele overgang tussen basisschool en voortgezet onderwijs. Met vragen over dyslexie in de dagelijkse lessituatie kan de leerling terecht bij de studiebegeleider en vakdocent. Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond voor ouders van dyslectische leerlingen. De coördinator dyslexie is te bereiken via dyslexie.ijss@cals.nl.

Testmogelijkheden

Leerlingen met dyslexie- en/of dyscalculieproblemen kunnen, na overleg met de ouders, extern getest worden. Als de leerling op advies van de zorgcoördinator wordt getest, dan is onder bepaalde voorwaarden een maximale schoolbijdrage van €150 mogelijk, waarbij de school ervan uitgaat, dat zij het testrapport mag inzien. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de zorgcoördinator Priscilla van Stijn p.van.stijn@cals.nl.

Meer weten? Bekijk hier het dyslexieprotocol en de brochure dyslexie op het Cals.