Intermezzo

Dit is de trajectvoorziening binnen school, gevestigd in een eigen lokaal. Leerlingen die op enigerlei wijze vastlopen in het onderwijs en een korte of langere periode intensievere begeleiding nodig hebben, krijgen hier extra ondersteuning op maat. Daarnaast blijven de leerlingen de gewone lessen volgen in hun klas.

De orthopedagoog stelt samen met de trajectbegeleider(s) een ondersteuningsplan op. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Hierin benoemen we kwaliteiten van een leerling en eventuele belemmerende factoren. Ook kijken we vooruit: waar staat de leerling nu en waar willen we dat hij/zij eindigt? Hoe denken we dat doel te bereiken en met welke middelen?

De trajectbegeleider onderhoudt regelmatig contact met de ouders over de inhoud van de geboden ondersteuning.