Stage

Bij de beroepsgerichte leerwegen lopen leerlingen tijdens de opleiding één of meer praktijkstages. Dit buitenschools leren vergroot niet alleen hun motivatie, ze leren ook onderdelen die we op school niet kunnen aanbieden. In klas drie gaan de leerlingen op stage waarbij zij zich oriënteren in het werkveld en kennis te maken met bedrijven die op hun sector- of profielkeuze aansluiten. Door stage te lopen ontdekken leerlingen of bepaald type werk bij hun kwaliteiten past en of het aansluit bij hun interesse.