Over basis/kader

Ontdekken waar je sterk in bent en praktisch aan de slag gaan! Op het basis/kader dagen we je uit jezelf altijd te blijven ontwikkelen en de vakman of vakvrouw te worden in de richting waarvoor je kiest, of dat nu als timmerman, verpleegkundige of ondernemer is. We helpen je om te groeien en zorgen er samen voor dat je je thuis voelt op het Cals. In de bovenbouw kies je één van de volgende profielen: Economie & Ondernemen (E&O), Zorg & Welzijn (Z&W), Bouw, Wonen & Interieur (BWI), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Mobiliteit & Transport (M&T).

Basis

Wanneer je graag praktisch bezig bent past basis goed bij je. In het derde leerjaar kun je dezelfde opleidingen kiezen als de leerlingen van kader. Je krijgt alleen iets minder theorie en meer praktijk. In twee jaar doe je examen in vijf theorievakken en een beroepsgericht vak. Met dit diploma wordt je toegelaten tot niveau 2 van het mbo.

Kader

Wanneer je niet veel moeite hebt met leren en graag kennis opdoet door praktisch bezig te zijn, past kader bij jou. In het derde leerjaar begin je met een beroepsopleiding. Je doet examen in vijf theorievakken en het beroepsgerichte vak. Wanneer je een diploma kader hebt, wordt je toegelaten tot niveau 3 of 4 van het mbo.

Leerwerktraject (lwt)

Wanneer je blijvend moeite hebt met veel theoretische vakken die geen direct verband hebben met je beroepswens, dan kun je binnen een leerwerktraject een vmbo-diploma halen. Aan het volgen van deze route stellen we wel duidelijke voorwaarden: niet elke leerling komt ervoor in aanmerking. Je doet een groot deel van de praktische opleiding bij een stagebedrijf en de theoretische vakken zijn tot een minimum beperkt. Je kunt op deze manier toch een startkwalificatie halen. Pas halverwege leerjaar 3 kan deze richting ter sprake komen. Je start in leerjaar 3 volgens een normaal lesrooster.