Onderbouw en bovenbouw

Onderbouw

In de onderbouw volgen leerlingen vakken die de basis leggen voor de bovenbouw. Ze krijgen les op het voor hen hoogst haalbare niveau. De lessentabel in de onderbouw is afhankelijk van het  soort klas. Na het tweede leerjaar kiezen de leerlingen voor het niveau en voor een profiel of opleiding die ze in de bovenbouw zullen gaan volgen. Ze maken deze keuze onder andere op grond van capaciteiten, resultaten, interesse, toekomstverwachting en hun werkhouding. Tijdens de studiebegeleidingslessen helpt de studiebegeleider hen bij dit keuzeproces. Ze volgen hiervoor het vak PPO, Praktische Profiel Oriëntatie, in leerjaar 1 en 2.

Bovenbouw

Beroepsopleiding

In het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een beroepsopleiding. We bieden de volgende opleidingen aan:

• Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
• Produceren, Installeren & Energie (PIE)
• Economie & Ondernemen (E&O)
• Zorg & Welzijn (Z&W)
• Mobiliteit & Transport (M&T)

Lees hier meer over in de brochure ‘Beroepsgericht Leren’.

Levensecht leren
In de lessen van de beroepsopleidingen wordt de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderd, zoals in de beroepspraktijk. Veel van de werkzaamheden die leerlingen in hun toekomstige werk zullen tegenkomen, zullen ze hier afwisselend verrichten. Zo leren ze werk plannen, overleggen, veilig werken en hun zelfreflectie te versterken. Naast het volgen van lessen op school wordt er ook buitenschools geleerd.

Profielvakken en keuzevakken

Leerlingen volgen vier profielvakken en vier keuzevakken. De vastgestelde profielvakken zijn voor alle leerlingen een verplicht onderdeel waarin de kern van het profiel wordt gegeven. Met de keuzevakken kunnen de leerlingen hun eigen uitstroomprofiel creëren. Alle delen samen geven een goede voorbereiding op het mbo en een reëel beeld van de beroepsmogelijkheden in de verschillende sectoren. De docenten en de studiebegeleider helpen de leerlingen bij het maken van een keuze. Tijdens de praktijklessen voeren leerlingen waar mogelijk ook opdrachten uit bij instellingen of bedrijven.

Lessentabel

De lessentabellen kun je vinden op deze pagina.