Leerwegondersteuning (lwoo)

Sommige leerlingen hebben wel de capaciteit om een vmbo-diploma te halen, maar hebben extra begeleiding nodig. Zij hebben door bijvoorbeeld leerproblemen of ziekte
een achterstand opgelopen, waardoor ze moeite zullen hebben met het standaard vmbo-programma. Voor deze leerlingen is het leerwegondersteunend onderwijs. De
leerlingen krijgen in de onderbouw les in een eigen gedeelte van school. Alle leerlingen beginnen op basis- of kaderniveau met doorgroeimogelijkheden.