Na basis/kader

Tijdens je schoolloopbaan moet je een aantal belangrijke vakkenpakketkeuzes maken. Bij deze keuzes moet je niet alleen rekening houden met je aanleg en belangstelling voor bepaalde vakken, maar ook met de toelatingseisen van vervolgopleidingen.

We bereiden leerlingen voor op het mbo. Om de juiste keuze te maken voor de vervolgopleiding maken de leerlingen kennis met de verschillende beroepenvelden. Dit leren ze tijdens de theorie- en praktijklessen en de stages.

Na de vierde klas kun je je vervolgopleiding volgen op een Regionaal opleidingscentrum, een ROC.
In de stad Utrecht en omgeving zijn er de volgende ROC’s:

ROC Midden Nederland www.rocmn.nl
MBO Utrecht www.mboutrecht.nl
Grafisch Lyceum Utrecht www.glu.nl
ID College Gouda www.idcollege.nl
Nimeto Utrecht www.nimeto.nl
Wellant MBO Utrecht www.wellantmbo.nl
ROC van Amsterdam www.rocva.nl