Onderwijs

Het Cals College IJsselstein biedt verschillende soorten onderwijs. Doordat we een school zijn met een breed aanbod kun je zoveel mogelijk op je eigen niveau werken. Het is mogelijk om naar een ander niveau op te stromen wanneer je resultaten dit toelaten.

Ons onderwijs vanaf schooljaar 2022-2023

Sinds dit schooljaar bieden we een combinatie van theorie en praktijk voor iedereen op school en voor elk niveau. We werken in leerjaar 1 en 2 met heterogene klassen: basis/kader, kader/mavo, mavo/havo en havo/atheneum.

Vanaf de eerste klas krijg je theorievakken, zoals talen, wiskunde, economie en geschiedenis en daarnaast maak je kennis met de praktijk in onze leerroutes. Door deze indeling in gemengde klassen en het aanbieden van uniek (praktijkgerichte) onderwijs bieden we jou kansen en mogelijkheden.

Wat verandert er voor onze huidige leerlingen?

Voor de leerlingen die voor schooljaar 2022-2023 zijn gestart verandert er niks. Zij behouden dezelfde vakken en kunnen op dezelfde manier een diploma behalen. Ook de profielen Onderzoek & Ontwerpen (voor havo/atheneum) en Technologie & Toepassing (voor mavo) kunnen zij afmaken. De vernieuwde visie op onderwijs is van toepassing op leerlingen die in het schooljaar 2022-2023 in de brugklas zijn gestart.

Heb je vragen over ons huidige onderwijs of over de vernieuwde visie?
Dan kun je contact opnemen via ijsselstein@cals.nl.