Mediatheek en studiecentra

De mediatheek bevindt zich in de New Age Wing aan de voorzijde van het gebouw. Leerlingen kunnen gebruikmaken van de mediatheek om bijvoorbeeld presentaties, werkstukken en scripties voor te bereiden.

De mediatheek is een studieruimte om rustig in te werken. Leerlingen kunnen in de mediatheek studeren, informatie zoeken, boeken en een laptop lenen en rustig werken. De mediatheek heeft een geautomatiseerde catalogus en uitleenadministratie. Via de webcatalogus Aura Online Zoeken of de Aura Library App, kunnen leerlingen ook thuis, of via hun smartphone boeken zoeken, verlengen en reserveren. Kijk hier in de internetcatalogus.

Materiaal zoek of niet ingeleverd

Als de leerling het geleende materiaal, na twee aanmaningen naar de leerling en een brief naar de ouders, nog steeds niet ingeleverd heeft, sturen we een factuur voor vergoeding van het materiaal. In de mediatheek wordt het afgeschreven uit de collectie. Wanneer het materiaal daarna alsnog wordt teruggebracht, dan kunnen we het niet meer innemen, maar is het eigendom van de leerling.

In de mediatheek werken een coördinator, twee medewerksters en een aantal vrijwilligers.

We hebben ook een stiltecentrum: een mooie, rustige plaats waar leerlingen naartoe kunnen om emotionele gebeurtenissen te verwerken. Deze vind je in de tussenruimte van het Open Lab.

Studiecentra

Op diverse plaatsen in de school zijn studieruimtes waar leerlingen zelfstandig kunnen werken.