Mediatheek

Leerlingen kunnen gebruik maken van de mediatheek om bijvoorbeeld presentaties, werkstukken en scripties voor te bereiden. De mediatheek is een studieruimte om rustig in te werken. Leerlingen kunnen in de mediatheek studeren, informatie zoeken, boeken lenen en achter de computer werken. De mediatheek heeft een geautomatiseerde catalogus en uitleenadministratie. Via de webcatalogus Aura Online Zoeken of de Aura Library App, kunnen leerlingen ook thuis, of via hun smartphone boeken zoeken, verlengen en reserveren. Kijk hier in de internetcatalogus.

Materiaal zoek of niet ingeleverd
Als de leerling het geleende materiaal, na twee aanmaningen naar de leerling en een brief naar de ouders, nog steeds niet ingeleverd heeft, wordt een factuur gestuurd voor vergoeding van het materiaal. In de mediatheek wordt het afgeschreven uit de collectie. Mocht het materiaal daarna alsnog teruggebracht worden, dan kan het niet meer worden ingenomen, maar is het eigendom van de leerling. In de mediatheek werken een mediathecaresse, twee medewerksters en een aantal vrijwilligers.

De mediatheek is elke schooldag open van 09.00 tot 16.00 uur.