Leerlingen

Persoonlijk contact tussen leerlingen en medewerkers is belangrijk. De studiebegeleider is het eerste aanspreekpunt.

We vinden het belangrijk dat leerlingen betrokken zijn bij de school, meedenken en meepraten. De Leerlingenraad biedt daarvoor een goed platform.

Leerlingen verschillen van elkaar, hebben eigen interesses en kwaliteiten. Naast de vaklessen, is er daarom een breed aanbod van activiteiten.

Op Magister staat actuele informatie over behaalde cijfers, aanwezigheid. Op de ELO van Magister staan lesplanners en lesmateriaal.