Kernwaarden Cals College

We hebben vertrouwen in elkaars kunnen en bedoelingen. We hebben hoge verwachtingen en we gaan we daarbij uit van kansen en mogelijkheden. Op die manier bieden we leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen; cognitief, creatief en in hun begrip van deze wereld.

We voelen ons verbonden met elkaar; zien en gezien worden vinden we daarom belangrijk.

Verantwoordelijkheid voelen we zowel voor onszelf alsook voor elkaar.

We staan open voor het anders zijn van de ander. Dat vraagt om verdraagzaamheid. We doen dit in dialoog en daarin gaan we uit van gelijkwaardigheid.

We streven een sfeer van openheid na, we bezien onze omgeving met een open vizier en geven ruimte aan nieuwe ideeën en inzichten.

We laten ons verwonderen en we nemen leerlingen hierin mee.

Zo creëren we een veilige omgeving om te leven en te leren.

Op deze manier geven we invulling aan onze open katholieke identiteit.