Informatie coronavirus

Het Cals College houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten. Ook op bestuursniveau wordt de situatie gemonitord en nauwlettend gevolgd. De school handelt volgens de maatregelen van het kabinet en de daaruit voortvloeiende beslissingen van het bestuur.

Als er nieuwe informatie en/of maatregelen zijn, zullen deze ook hier gepubliceerd worden. Hou deze pagina dus in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wanneer u vragen heeft, kunt u deze mailen naar corona.ijss@cals.nl

Laatste update: 13 januari , 20:36 uur

13 januari

Vandaag hebben ouders een leerlingen een update ontvangen aan de hand van de persconferentie van 12 januari j.l. Lees de brief hier

17 december

Dinsdag 15 december hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen met informatie over het onderwijs tijdens de lockdown. Lees de brief hier.

23 november

Vrijdag 20 november hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen met een update betreffende het coronavirus. Lees de brief hier

9 november

Vrijdag 6 november hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen met een update betreffende het coronavirus. Lees de brief hier.

2 november

Onderstaand bericht is vrijdag 30 oktober naar de ouders en leerlingen verzonden:

Verstrekken mondkapjes

Beste ouders, beste leerlingen,

Vanaf vandaag zijn de mondkapjes verplicht in de school. Hierover bent u eerder deze week geïnformeerd. We zien dat de leerlingen zelfs op deze eerste dag zich hier heel goed aan houden. Als gebaar zullen we aan onze leerlingen aanstaande maandag allemaal een wasbaar mondkapje verstrekken vanuit school. De teamleiders zullen deze mondkapjes in de klassen uitdelen en daarbij de leerlingen nogmaals attenderen op het belang van het mondkapje.

Het aantal positief getest medewerkers en leerlingen is op het Cals College IJsselstein nog altijd heel laag. Laten we met elkaar ons best doen om dit zo te houden. Helpt u mee uw zoon of dochter te herinneren aan de mondkapjesplicht?

Fijn weekend,

Vriendelijke groet,
Mevrouw drs. J.A.M. (Jeanette) Warmels
rector Cals College IJsselstein


30 oktober

Op 28 oktober hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen betreffende het verplicht dragen van een mondkapje binnen school. Lees de brief hier.

26 oktober

Vrijdag 23 oktober hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen m.b.t. de coronamaatregelen na de herfstvakantie. Bekijk de brief hier

8 oktober

Gisteren hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen betreffende de uitkomst van het gesprek met de medezeggenschapsraad inzake gebruik mondkapjes. Lees de brief hier.

2 oktober

Vandaag hebben alle ouders een brief ontvangen over het advies tot het dragen van mondkapjes

Lees de brief hier: advies mondkapjes

1 oktober

Vandaag hebben alle ouders een brief ontvangen over de annulering van (internationale) reizen, excursies en kamp.

Lees de brief hier: annulering (internationale) reizen, excursies en kamp 

25 september

23 september

Gisteren hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen over wanneer en hoe lang je thuis blijft in geval van corona (klachten).
Lees de brief hier: corona-wanneer en hoe lang blijf je thuis.

19 september

Gister hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen vanuit het bestuur inzake het coronavirus.
Lees de brief hier: Brief vanuit bestuur inzake coronavirus

10 september

Vandaag hebben alle ouders een brief ontvangen m.b.t. de coronamaatregelen. Lees de brief hier: informatie inzake coronamaatregelen

Bekijk bijlage met de poster met de regels in onze school van het RIVM  hier.

30 juni

Vandaag hebben alle ouders een brief ontvangen over hoe het onderwijs er vanaf 1 juli a.s. uitziet. Vanaf deze datum hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar te houden. Wel geldt nog de afstand tussen medewerkers en leerlingen.
Lees de brief hier:  onderwijs vanaf 1 juli 2020

29 juni 2020

Op vrijdag 26 juni hebben alle ouders een brief ontvangen over het onderwijs voor volgend schooljaar. Lees de brief hier: onderwijs volgend schooljaar

31 mei 2020

Hieronder ziet u de brieven die gisteren naar de ouders zijn verstuurd: dit zijn de meest actuele versies van het spoorboekje voor de leerling en verschillende brieven met specifieke informatie per klas.

Lees de brieven hier:


22 mei 2020

Het is zover, de scholen mogen weer open! We vinden het fijn dat we onze leerlingen vanaf dinsdag 2 juni a.s. weer een aantal dagdelen per week les mogen geven op school. We houden ons hierbij volledig aan de richtlijnen van de RIVM en het protocol dat door de VO-raad is opgesteld.
Hieronder ziet u de brieven die vandaag naar de ouders zijn verstuurd: dit zijn een spoorboekje voor de leerling en verschillende brieven met specifieke informatie per klas.

15 mei 2020

Vandaag hebben alle examenleerlingen en hun ouders een brief ontvangen betreffende diverse examenzaken. Lees de informatie hier: diverse examenzaken

23 april 2020

Geachte ouders, beste leerlingen,

Na de meivakantie gaat het basisonderwijs weer gedeeltelijk open. Het voortgezet onderwijs moet nog even geduld hebben tot 1 juni. Dit hebben we dinsdag kunnen horen tijdens de persconferentie. Het is goed om helderheid te hebben over de datum waarop onze school met een aangepast programma en met een anderhalve meter realiteit de deuren weer zal openen voor onze leerlingen.

Tot die tijd blijven we het onderwijs aan onze leerlingen op afstand verzorgen met de al bestaande uitzonderingen voor examenleerlingen, leerlingen van ouders in vitale beroepen en kwetsbare leerlingen. In het online onderwijs blijven we belangrijk vinden dat er structureel contact is met onze leerlingen. De afgelopen weken zijn daarin mooie stappen gezet, we hebben daar grote waardering voor!


Onze examenleerlingen zijn inmiddels gebeld met het verheugende bericht dat zij geslaagd zijn of met het bericht dat zij nog van de herkansingsregelingen gebruik mogen maken om alsnog te slagen. Alle leerlingen die inmiddels geslaagd zijn, willen we vanaf deze plek nogmaals van harte feliciteren! We realiseren ons dat het ook voor de examenkandidaten een heel bijzondere tijd is, die nauwelijks zal aansluiten bij het beeld dat er bestaat van de spanning van het examen doen en het geluksgevoel van het geslaagd zijn, met z’n allen naar school om feest te vieren.


De periode van afstandsleren mag uiteraard geen negatief gevolg hebben op het wel of niet overgaan van onze leerlingen. In de overgangsregeling kijken we, net als andere jaren, naar resultaten gedurende het gehele jaar. Dat betekent dat we resultaten van vóór de periode van afstandsleren meenemen, inzet en ontwikkeling tijdens de periode van afstandsleren en resultaten die behaald worden in de periode dat het onderwijs op school weer op gang is gekomen. Belangrijk is voor ons dat de leerlingen de gewenste ontwikkeling hebben doorgemaakt die succes in een opvolgend jaar mogelijk maakt. Na de meivakantie zullen we opnieuw kijken of onze leerlingen op koers zijn. In juni en de eerste helft van juli, als de school weer beperkt open is, zal ook (diagnostisch) getoetst worden om ontwikkeling inzichtelijk te maken. Iedere leerling die niet regulier over kan, wordt uiteraard zorgvuldig besproken. Met een beperkt deel van onze leerlingen en hun ouders zijn al gesprekken gaande als een andere richting beter lijkt aan te sluiten bij de ontwikkeling tot nu toe.


Na de meivakantie zullen we ons dus nog een aantal weken moeten houden aan de strenge regels om het virus zoveel mogelijk uit te bannen. Voor een ieder geldt: Houd vol!


We wensen u en jullie een fijne meivakantie toe!


Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Cals College IJsselstein

15 april 2020

Vandaag hebben de examenleerlingen en hun ouders een brief ontvangen over de uitslag van de examens.
Lees de brief hier: Uitslag examens

10 april 2020

Onderstaande de brieven en bijlagen zijn gisteren naar de leerlingen en ouders van de examenklassen gestuurd.

Leerlingen en docenten werken nu samen in Teams met hun Cals account. Bekijk hier de instructies over onder andere: hoe maak je een Team aan, wat zijn de regels voor online werken en wat moet je doen als je je wachtwoord bent vergeten: Instructie voor leerlingen werken in Teams

8 april 2020

Vandaag hebben ouders en examenleerlingen een brief over de aangepaste zak- slaagregeling ontvangen. Lees de brief hier:  Nieuwe slaag-zak regeling

8 april 2020

Geachte ouder(s), beste leerling,

Komend weekend is het Paasweekend. Aanstaande vrijdag (Goede Vrijdag) is lesvrij voor leerlingen. De lessen zijn op deze dag uit het rooster gehaald. Een enkele activiteit in het kader van de examens op school gaat gewoon door. Leerlingen die een toetsactiviteit hebben op deze vrijdag worden gewoon op school verwacht. Ook de ons bekende leerlingen met ouders in vitale beroepen zijn welkom.
Aanstaande maandag is Tweede Paasdag. Dan is de school gesloten.

We wensen u en jullie een fijn Paasweekend toe, geniet van het mooie weer in huiselijke kring en blijf gezond!

Schoolleiding Cals College IJsselstein

8 april 2020

Vandaag is een brief verstuurd over voortgang basis/kader klas 3 naar de betreffende ouders en leerlingen. Lees de brief hier: 200408 voortgang basis-kader klas 3 – Brok


3 april 2020

Geachte ouder(s),

Hierbij ontvangt u het rooster betreffende het inhalen van SE3 vanaf maandag a.s.
Deze informatie is ook reeds aan uw zoon/dochter zelf verstuurd.

Rooster inhalen SE3 basis-lwt 4
Rooster inhalen SE3 kader 4
Roster inhalen SE3 mavo 4

Vriendelijke groet,
Administratie Cals College IJsselstein

31 maart 2020

Geachte ouders, beste leerlingen,

Vanavond is in een persconferentie duidelijk geworden dat de huidige maatregelen om het Coronavirus in te perken verlengd zullen worden tot 28 april aanstaande. Dat betekent voor ons dat de sluiting van de school zal aansluiten aan de meivakantie die op 18 april begint. Het verlengen van de maatregelen lag in de verwachting en ook na 28 april zal het leven zoals we dat kenden voor de verspreiding van het virus naar verwachting niet direct terug komen.

Tot de meivakantie zijn onze leerlingen thuis en zullen onderwijs op afstand krijgen. We zijn enorm trots op onze leerlingen en medewerkers. In zeer korte tijd worden digitaal lessen verzorgd, is er overleg via Microsoft Teams, skypen en appen leerlingen onderling en met hun docent.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat dat veel van iedereen vergt en dat nog niet alles direct goed gaat. De volgende fase in het afstandsonderwijs komt eraan, het toetsen op afstand, het aanbieden van structurele online lessen en monitoren van afwezigheid tijdens online lessen. Ook daarover zal binnenkort gecommuniceerd worden. We zullen in de loop van volgende week ook besluiten nemen in de aanpassing van de overgangsregeling. We berichten u nader over de aangepaste zak- en slaagregeling wanneer deze informatie beschikbaar is.

De afname van de schoolexamens gaat volgens eerder verspreid rooster door. Nog steeds gelden de strenge gedragsregels. Blijf minimaal 1,5 meter uit elkaar. Leerlingen gaan direct naar huis na afloop van een schoolexamen.

Alle schoolactiviteiten, met uitzondering van de schoolexamens, komen tot de meivakantie te vervallen. De benefietavond en de musical worden verplaatst. Ook enkele activiteiten die later in de planning staan zullen vervallen.

  • Engelandreis havo 4 in de week van 14 april
  • Lunch met havo 5 op 17 april
  • Activiteitenweek van 14 tot 17 april
  • Uitwisseling naar Herentals op 13, 14, 15 mei
  • Examengala op 20 mei
  • Reis naar Londen, basis/kader 3 van 2 tot en met 5 juni
  • De Dag van de Techniek op 13 juni

Laten we vooral goed voor elkaar zorgen in deze spannende tijden!

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Cals College IJsselstein

31 maart 2020

Betreft:  Vaccinaties meningokokken uitgesteld

Aan: ouders van leerlingen in klas 1 t/m 3.

Het RIVM heeft besloten dat alle groepsvaccinaties worden uitgesteld, vanwege het coronavirus. Omdat Meningokokken W nog steeds voorkomt in Nederland is lang uitstellen van deze vaccinatie geen optie. Het is de bedoeling om deze vaccinatie nog voor 1 juli te geven. De uitvoering ervan gaat in aangepaste vorm plaatsvinden.

De jongeren die wonen in provincie Utrecht ( met uitzondering van gemeente Utrecht) hebben eerder een uitnodiging ontvangen voor de meningokokken vaccinatie. Deze uitnodiging gaat dus niet door. Je ontvangt een nieuwe uitnodiging. Dit kan even duren. Bewaar de eerste uitnodiging wel. Hierin zit het vaccinatiebewijs en een oproepkaart die we nodig hebben bij de nieuwe afspraak.

Voor informatie kijk op www.ggdru.nl

Voor jongeren die wonen buiten de provincie Utrecht of in gemeente Utrecht, kijk op de website van je eigen GGD voor verdere informatie.

30 maart 2020

Vandaag hebben de ouders en leerlingen die meededen aan de uitwisseling met Herentals een brief ontvangen over de annulering van het tegenbezoek. Lees de brief hier: Annulering tegenbezoek herentals

26 maart 2020

Aan de ouders en leerlingen van klas 1 en 2

Betreft: laptops

Geachte ouder(s), beste leerling,
Nu we noodgedwongen thuiswerken, is het natuurlijk mogelijk dat er problemen met de laptop ontstaan. Derhalve is onze mediatheek vanaf maandag 30 maart t/m voorlopig donderdag 9 april a.s. geopend van 09.30 tot 10.30 uur. Daar wordt gekeken wat er aan de hand is en proberen we natuurlijk te helpen.
Leerlingen kunnen via de hoofdingang (receptie) naar binnen. Hier wordt in de gaten gehouden dat alles veilig en rustig verloopt.
Mocht u uw kind brengen, wilt u dan buiten blijven wachten?

Vriendelijke groet,
Schoolleiding Cals College IJsselstein

24 maart 2020

Betreft: doorgaan SE3 en schrappen van de eindexamens
Lees hier de brief en de roosters (voor deze en volgende week) die aan de ouders van alle examenleerlingen verstuurd zijn:

24 maart 2020

Betreft: Centrale Eindexamens (CE’s) gaan niet door

Beste ouders en leerlingen,

Vanmorgen heeft minister Slob in een persconferentie aangekondigd dat de Centrale Eindexamens (CE’s) dit jaar vanwege het coronavirus niet door zullen gaan: https://www.youtube.com/watch?v=GtCJf2xhPwI

Geslaagde leerlingen zullen een volwaardig diploma ontvangen op grond van de resultaten van de schoolexamens. Dit betekent dat onze school doorgaat met het afnemen van de schoolexamens (SE’s) die nog niet eerder afgenomen zijn. We hebben daar ruimere tijd voor gekregen en zullen dit zo mogelijk nog veiliger doen, nog minder leerlingen tegelijk in de school, nog grotere spreiding en waar mogelijk digitaal afnemen van schoolexamens.

Tegelijkertijd willen we de schoolexamens niet te lang voor ons uitschuiven. Redenen daarvoor zijn:

  • We verwachten dat het hoogtepunt in het aantal zieke leerlingen en collega’s nog moet komen
  • De verwachting is dat door te lang wachten de motivatie van leerlingen zal afnemen en kennis mogelijk verder op de achtergrond zal raken
  • We houden graag wat ruimte aan de achterkant van de afnameperiode (richting 1 juni) om mogelijkheden van inhalen open te houden

Er is een aangepaste zak- en slaagregeling en beroepsregeling aangekondigd. Zodra die beschikbaar zijn, zullen we u daarover informeren. De leerlingen ontvangen zo snel mogelijk een nieuw rooster met de data van afname van de schoolexamens en verder informatie die daarbij hoort. De verwachting is dat verdere informatie vandaag nog wordt verstuurd.

We hopen u met dit bericht voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Cals College IJsselstein

24 maart 2020

Ter ondersteuning van het thuiswerken aan schoolvakken zijn er twee documenten voor onze leerlingen ontwikkeld:

23 maart 2020

Onderwerp: TIME-OUT schoolexamens

Beste ouders, leerlingen en collega’s,

Vanavond zijn in een persconferentie aangescherpte maatregelen in verband met verspreiding van het coronavirus aangekondigd. Voor het onderwijs worden morgen pas beslissingen in mogelijke aanscherping van de maatregelen gecommuniceerd. Hierdoor is onduidelijkheid ontstaan.

We hebben vanavond besloten, in afwachting van de besluiten van de minister van onderwijs, op voorhand de school morgen dicht te houden. Dat betekent dat de eerder gecommuniceerde schoolexamens (SE’s) morgen geen doorgang vinden. We verwachten dat iedereen thuis werkt. De ingelaste time-out geldt voorlopig alleen morgen, dinsdag 24 maart 2020.
Morgen zullen we opnieuw besluiten wat vanaf woensdag mogelijk is. In deze strijd tegen het virus staat veiligheid voorop!

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Cals College IJsselstein

23 maart 2020

Extra berichtgeving inzake schoolexamens

Geachte ouder(s),

We merken dat er vragen zijn ontstaan rondom het afnemen van de schoolexamens (SE) voor de examenklassen. We begrijpen dat, zeker na het verspreiden van het NL-alert van vanmorgen, deze vragen leven.

De afname van de SE’s gaat vooralsnog door. We zijn wel uiterst alert dat dit op een veilige manier gebeurt. We volgen daarbij alle richtlijnen en waar mogelijk, doen we meer dan dat.

• De afname van de schoolexamens gebeurt zeer kleinschalig
• De school is in drie delen verdeeld, de leerlingen komen gescheiden binnen
• De leerlingen gaan direct naar het lokaal
• Het materiaal wordt vooraf verdeeld over de tafels
• Na afloop blijft het materiaal op de hoek van de tafel liggen
• Er is overal rekening gehouden met 1,5 meter tussenruimte
• De tafels worden na iedere sessie schoongemaakt
• Er wordt veel gelucht
• Er zijn looproutes voor leerlingen
• Van leerlingen wordt verwacht ook in de fietsenstalling voldoende afstand te houden
• Na afloop van het schoolexamen wordt van leerlingen verwacht dat ze direct de school verlaten en naar huis gaan
• Leerlingen en collega’s die de ons allen bekende ziekteverschijnselen vertonen, mogen niet op school komen
• We vragen alle aanwijzingen op te volgen
• Bij geoorloofde afwezigheid van leerlingen komen uiteraard inhaalrondes

We realiseren ons dat deze periode voor iedereen heel moeilijk is. Met bovenstaande maatregelen en een gezamenlijke aanpak moet het mogelijk zijn om de schoolexamens van onze leerlingen toch af te nemen. We wensen ieder gezondheid, hoop en vertrouwen toe!

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Cals College IJsselstein

18 maart 2020

Vandaag zijn verschillende brieven en roosters naar de examenleerlingen gestuurd betreffende de roosters en regels van het SE 3.
Bekijk de brieven per kolom hieronder:

18 maart 2020

Betreft: vormgeven studiebegeleiding op afstand

Geachte ouder(s),

De afgelopen dagen is door iedereen hard gewerkt aan het realiseren van onderwijs op afstand. Leerlingen kunnen volop aan de slag met hun planners en opdrachten. Veel docenten hebben inmiddels ook digitaal vakinhoudelijke uitleg gegeven aan hun leerlingen. Daarvan hebben we prachtige voorbeelden langs zien komen.

We merken dat er veel op onze leerlingen af komt. Juist in deze tijd hebben zij behoefte aan persoonlijk contact en begeleiding van een studiebegeleider. Daarom hebben we besloten dat elke studiebegeleider iedere donderdag contact heeft met de leerlingen. De studiebegeleider stuurt zelf een bericht naar de leerlingen over de wijze waarop dit contact wordt vormgegeven en op welk tijdstip op de donderdag hij/zij contact opneemt.

We vragen u om deze communicatie goed in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat uw kind bereikbaar is op het moment dat de studiebegeleider contact opneemt. Mocht de studiebegeleider van uw zoon of dochter geen contact hebben opgenomen, dan horen wij dit graag. Stuurt u in dat geval een mail naar ijsselstein@cals.nl.

Hieronder volgt de samenvatting van belangrijke berichten:
– Voor elk vak staat huiswerk in Magister en is een planning beschikbaar via de website van het Cals College. Deze link hiervoor is per brief toegestuurd.
– We verwachten dat de leerlingen thuis werken aan de vakken die op het rooster staan. Uw zoon/dochter kan het beste het rooster volgen zoals dat in Magister staat. Zij werken dan aan het vak dat zij normaal gesproken op dat tijdstip zouden volgen.
– In de planners staat een toelichting op de werkwijze en op de opdrachten.
– De docenten zijn te bereiken via magistermail
– Voor examenklassen: volgende week starten we met het afnemen van de schoolexamens. Hierover volgt aparte communicatie.

Vriendelijke groet,
De schoolleiding

17 maart 2020

Belangrijk bericht betreffende schoolexamens basis/kader 4, mavo 4, havo 4 en 5

Geachte ouder(s), beste leerling,

Zojuist hebben wij vernomen dat we als school weer schoolexamens mogen afnemen. De overige onderwijsactiviteiten gaan niet door.

De afname vindt plaats onder strenge afnamecondities. Dus met minder leerlingen per lokaal en minder leerlingen tegelijk in school. Op dit moment passen wij het schoolexamenrooster aan.

Op z’n vroegst starten we maandag met het afnemen van de schoolexamens. U ontvangt hierover morgen verder bericht.

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Cals College IJsselstein

17 maart 2020

Betreft: studieplanners via website (OneNote)

Geachte ouder(s), beste leerlingen,

Op dit moment is ons ICT-team hard aan het werk om de studieplanners op Magister te zetten. Echter merken wij dat Magister overbelast raakt door de vele gebruikers. Daarom hebben we op de website per kolom (basis/kader, mavo, havo/atheneum) een link geplaatst waarin alle studieplanners van alle leerjaren geopend kunnen worden. Voor het gemak hebben wij hieronder alvast de linkjes per kolom genoteerd.

Basis/kader onderbouw:   https://calscollege-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/j_nieborg_cals_nl/EhqsC4SeTrpFjKHOk_Htz4MBtSVHYo8QzCo77xON7n19Xg?e=Wxz36x

Basis/kader bovenbouw:   https://calscollege-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/j_nieborg_cals_nl/EsEVzTi0LclGqyL2rcyx7PMBKKQXOrv1zvKXuifqhtYblw?e=YRpuY3

Mavo:  https://calscollege-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/j_nieborg_cals_nl/EvH0vkis849IpZ8_KV-t3IkB6jsAqKbAKZdta11y9Ealgw?e=db5rEZ

Havo en atheneumhttps://calscollege-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/j_nieborg_cals_nl/EiXugwtE-0REjQ_d9-p_VRUBNtRY5I_Vf10zx8tf1wqqDA?e=sI00ob

Taalklas: https://calscollege-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/j_nieborg_cals_nl/EjisN2oLA8pButWN0kh5rg4BaXGlM3vVw9AhMFIqs15TeQ?e=TNwiuK

Tevens vragen wij aan de leerlingen om bestanden vanuit Magister zoveel mogelijk in de avonduren te downloaden, zodat overbelasting van Magister tegengegaan wordt. Zo kunnen zij alvast materiaal wat door de docent is klaargezet downloaden voor de volgende dag.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, de schoolleiding

16 maart 2020

Geachte ouder(s) en beste leerlingen,

Gisteren is een eerste bericht gestuurd over de sluiting van de school tot 6 april a.s. Voor de medewerkers
van de school, ouders en leerlingen is dit een uitzonderlijke situatie. We hebben een aantal zaken op rij gezet, zodat we ervoor kunnen zorgen dat het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk doorgaat.

Uitgangspunten
• Tot nader order vindt er geen onderwijs plaats op school. Zowel de lessen als overige activiteiten worden afgezegd.
• Voor kinderen van ouders met een vitaal beroep, is onze school open. Zij worden op school opgevangen en kunnen dan zelfstandig werken. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u uw kind aanmelden via het algemene emailadres ijsselstein@cals.nl.

Lesmateriaal

• Elke docent noteert het huiswerk in Magister.
• Op woensdag worden de studieplanners in de leeromgeving in Magister geplaatst.
• Alle lessen blijven in Magister staan en communicatie over de studieplanner en werkwijze verloopt via Magister.
• Voor leerlingen en ouders wordt een aparte handleiding gemaakt over het volgen van onderwijs op afstand.

Toetsen

Alle geplande toetsen in de komende weken komen te vervallen. Het is wel mogelijk dat docenten de lesstof op een andere manier toetsen.

Examens

De ouders en leerlingen van examen- en voorexamenklassen zijn vandaag apart ingelicht door middel van een brief.

Communicatie

Op de website van het Cals kunt u alle communicatie over de huidige situatie terugvinden.
https://www.cals.nl/ijsselstein/informatie-coronavirus/ 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan wordt u door ons op de hoogte gebracht.
We hopen dat u en uw naasten in goede gezondheid verkeren en dat het coronavirus u niet persoonlijk
treft.

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

16 maart 2020

Geachte ouder(s), beste leerling,

Hierbij ontvangt u apart bericht over de geplande schoolexamens en examenonderdelen. Er volgt daarnaast een brief met algemene maatregelen die voor de hele school gelden.
Vanmorgen hebben wij van het ministerie vernomen dat we ook geen schoolexamens mogen afnemen. Tot nader order vinden er dus geen examenactiviteiten plaats op school. Deze zullen op een later tijdstip plaatsvinden. Dit zal dan via een aangepast rooster gaan. Zodra wij daar iets over weten, krijgt u van ons informatie.

Leerlingen volgen onderwijs op afstand. De docenten hebben in Magister aangegeven waar de leerlingen aan kunnen werken en hoe zij zich kunnen voorbereiden op de komende periode. Uiterlijk woensdag 18 maart worden in Magister studieplanners geplaatst voor de periode tot 6 april. In die planner staat ook opgenomen op welke manier elke leerling voor dat vak uitleg kan volgen. Hieronder volgt informatie die op specifieke afdelingen van toepassing is.

Basis/ Kader 3 PIE, BWI, E&O
Het geplande CSPE voor klas 3 wordt geannuleerd en op een later moment opnieuw ingepland. We weten niet of dit in leerjaar 3 nog haalbaar is. Hierover ontvangt u nader bericht wanneer daar meer bekend over is.

Basis/ Kader 3 PIE, BWI, E&O, Z&W
De geplande stages in leerjaar 3 basis/ kader gaan niet door. Leerlingen krijgen vanuit het vak maatschappijleer een vervangende opdracht. Net als de stages, is de vervangende opdracht een PTAonderdeel. Wij zorgen voor communicatie naar de stagebedrijven.

Basis/ Kader 4 Z&W, E&O
Het geplande CSPE voor klas 4 E&O en Zorg en Welzijn wordt geannuleerd en op een later moment opnieuw ingepland.

Basis/ Kader 4 natuurkunde
De eerder ingeplande lessen voor natuurkunde in klas 4 basis/ kader, die vandaag en morgen zouden plaatsvinden, gaan niet door. Zodra we in kleine groepen onderwijs mogen verzorgen, worden deze lessen opnieuw ingepland.

Mavo 4 en Havo 5
Tot nader bericht worden alle mondelingen die op school zouden plaatsvinden geannuleerd. Een deel van de mondelingen vindt op een andere manier plaats. Hierover communiceert de betreffende docent met de leerlingen.

Centraal praktisch examen tekenen Mavo 4 en Havo 5
Het centraal praktisch examen tekenen mavo 4 is vorige week gestart. We informeren bij DUO de richtlijnen voor het afmaken van dit examenwerkstuk. Wanneer dit thuis afgemaakt kan worden, worden jullie hierover geïnformeerd.
De deadline voor het examenwerkstuk tekenen in havo 5 wordt opgeschoven naar 15 april, onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen. Leerlingen in havo 5 ontvangen volgende week bericht of ze hun examenwerkstukken mogen ophalen om thuis af te maken. Deze week kunnen leerlingen in havo 5 tekenen verder werken aan hun werkverslag.

Meesterproef O&O
De meesterproef O&O wordt tot nader order uitgesteld. Wanneer er in kleine groepen onderwijs mag worden gegeven, creëren we een moment waarop deze leerlingen hun meesterproefvoorbereidingen af kunnen maken.
Meer algemene informatie volgt in een aparte brief aan alle ouders en leerlingen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding deze brief dan kunt u contact opnemen met de teamleider van de afdeling.

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

16 maart 2020

Geachte ouders, beste leerlingen,

Het ministerie van Onderwijs heeft besloten dat er in ieder geval tot 6 april geen doorgang mag plaatsvinden van lessen. De school zal afstandsonderwijs bieden.


Op dinsdag 17 maart kunnen de kluisjes leeggehaald worden, zodat alle materialen van leerlingen thuis zijn. Het is belangrijk dat de leerlingen zich aan onderstaande tijden houden, de gezondheidsregels in acht nemen en direct naar huis gaan als zij hun materialen hebben opgehaald. Als leerlingen naar school worden gebracht, graag familie/vrienden NIET mee naar binnen nemen in verband met het maximale aantal personen in het gebouw. Mocht deze mail te laat worden gelezen, dan zijn de leerlingen woensdag om 08.30 uur welkom.


Rooster leeghalen kluisjes, dinsdag 17 maart:

08.30 uur: klas 4 en klas 5 (leerlingen die de boeken op maandag 16 maart niet hebben opgehaald)
09.00 uur: klas 3V, 3Z
09.30 uur: klas 2V, 2Z
10.00 uur: klas 1V, 1Z, 1M
10.30 uur: klas 1N, 1P
11.00 uur: klas 2M, 2N, 2P
11.30 uur: klas 3M, 3N
12.00 uur: klas 3P, 3Q

13.00 uur: klas 3A, 3B, 3C, 3D
13.30 uur: klas 3E, 3F, 3G, 3H, 3L
14.00 uur: klas 2F, 2G, 2H
14.30 uur: klas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E
15.00 uur: klas 1A, 1B, 1C, 1D
15.30 uur: klas 1E, 1F, 1G

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Cals College IJsselstein

16 maart 2020

Geachte ouders, beste leerlingen,

Vooralsnog heeft het ministerie van Onderwijs besloten dat schoolexamens geen doorgang mogen vinden. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen wij dat publiceren.

Het is belangrijk voor de examenleerlingen, dat zij zich wel voorbereiden. Als ze mogen worden afgenomen volgens bepaalde regels, zullen wij dat ook doen. Er zullen dan waarschijnlijk ook aangepaste roosters komen. Blijf de mail dus goed in de gaten houden.

Vanmiddag kunnen de kluisjes al leeggehaald worden, zodat alle materialen thuis zijn. Hou je aan de tijd die hieronder staat, houd de gezondheidsregels in acht en blijf niet hangen op school. Mocht je deze mail te laat lezen, dan ben je dinsdag om 08.30 uur welkom.

13.00 uur: klas 4E, 4F, 4G, 4H, 4L
13.45 uur: klas 4A, 4B, 4C, 4D
14.30 uur: klas 4M, 4N, 4P, 4Q
15.15 uur: klas 4R, 4S, 4V, 4W
16.00 uur: klas 4X, 5V, 5W, 5X

Met vriendelijke groet,
de schoolleiding

15 maart 2020

Geachte ouders, beste leerlingen,

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle basisscholen en middelbare scholen vanwege het coronavirus tot 6 april de deuren sluiten.  Voor de leerlingen betekent dit dat zij in deze periode geen lessen of andere onderwijsactiviteiten hebben op school. Aan de docenten hebben we gevraagd om lesmateriaal en lesplanners online beschikbaar te maken, zodat leerlingen thuis verder kunnen werken. Examenleerlingen willen we ondanks de ontstane situatie natuurlijk goed voorbereiden op hun examen. Op beide locaties zal daarover zo spoedig mogelijk duidelijkheid gegeven worden op basis van de richtlijnen van het ministerie die spoedig worden verstrekt.

Voor kinderen van ouders die werken in de vitale sectoren van onze samenleving geldt dat zij welkom zijn in de school. Zij krijgen een ruimte toegewezen waar ze onder begeleiding aan het werk kunnen gaan. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven via ijsselstein@cals.nl.

De komende week zullen we u nader informeren over de maatregelen om de continuïteit van het onderwijs te borgen in deze voor Nederland unieke situatie.

Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

De heer drs. N.G.T de Jong, bestuurder Cals College
De heer drs. J. M. Kwaaitaal, rector Cals College Nieuwegein
Mevrouw drs. J.A.M. Warmels, rector Cals College IJsselstein

Bijlage: brief GGD inzake maatregelen overheid coronavirus


15 maart 2020

Geachte ouder(s),

Het bestuur, de rectoren en schoolleiding van het Cals College zijn dit weekend intensief met elkaar in contact over de situatie rond het coronavirus. Zoals u ongetwijfeld leest, verandert de situatie constant en gaat het kabinet vandaag opnieuw in overleg.

Vanavond rond 20.00 uur sturen we u een update met informatie voor morgen.

Vriendelijke groet,

Mevrouw J.A.M. Warmels, rector Cals College IJsselstein

13 maart 2020

Geachte ouder(s),

Refererend aan onze mail van 12 maart jl. en de berichtgeving van de overheid informeren wij u inzake de
reizen en activiteiten tot aan de meivakantie.

De volgende reizen/activiteiten komen helaas te vervallen:
-30 maart t/m 3 april België
-30 maart t/m 3 april Duitsland
-30 maart t/m 3 april Spanje
-14 april t/m 17 april Engeland
-1 april excursie Snowworld
-17 april excursie Walibi

Voor wat betreft de reizen wordt onderzocht of deze eventueel op een later tijdstip alsnog kunnen worden
gemaakt. De organisatoren zullen de desbetreffende ouders hierover zo spoedig mogelijk informeren. Wij
rekenen op uw begrip dat een en ander enige tijd vergt. (Extra) kosten vanwege omboeken of definitieve
afgelasting komen voor rekening van school.
Mochten er nog andere activiteiten moeten worden geannuleerd in de komende weken, dan laten wij u dat
uiteraard weten.

Wij vertrouwen erop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
Schoolleiding Cals College IJsselstein

12 maart 2020

Geachte ouders,

Tijdens de persconferentie eerder vanmiddag heeft de minister-president laten weten dat de scholen open blijven.
Leerlingen of medewerkers met milde luchtwegklachten als snotneus, hoesten en keelpijn en/of koorts, wordt geadviseerd thuis te blijven. Daarnaast vragen wij iedereen opnieuw de hygiënemaatregelen goed in acht te nemen.
Bijeenkomsten met externen (waar in dit geval ook ouders onder vallen) van meer dan 100 mensen zijn of worden afgelast. De desbetreffende doelgroepen worden hier per gelegenheid over geïnformeerd.
Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met 31 maart.
Morgen volgt een bericht betreffende de reizen/excursies tot aan de meivakantie.

Vriendelijke groet,
Schoolleiding Cals College IJsselstein

11 maart 2020

Geachte ouder(s),

In de bijlage treft u een bericht van de GGD aan betreffende het feit dat alle GGD onderzoeken op school vanaf donderdag 12 maart 2020 geen doorgang meer vinden. Ook alle ingeplande afnames van digitale vragenlijsten zullen tot nader order vervallen.

In deze bijlage kunt u één en ander hierover lezen.

Morgen 12 maart en vrijdag 13 maart zijn leerlingen uit de klassen 4R en 4Q opgeroepen. Deze afspraken vervallen.

Wij hopen op uw begrip!

Met vriendelijke groet,
schoolleiding Cals College IJsselstein

10 maart 2020

Geachte ouder(s),

Vorige week stuurden wij u een brief van de GGD regio Utrecht betreffende het coronavirus. De richtlijnen en
aanbevelingen hierin zijn ongewijzigd. Voor het gemak voegen wij de laatste brief van de GGD bij, waarin
deze informatie nogmaals opgesomd staat. Deze kan u hier lezen.

In de komende weken staan er voor een aantal leerlingen diverse buitenlandse reizen en uitwisselingen
gepland. Binnen de stichting is hierover het volgende afgesproken: de schoolleiding beoordeelt per reis of
deze al dan niet kan doorgaan. Uiteraard worden de desbetreffende ouders van leerlingen op tijd
geïnformeerd als een reis niet doorgaat. Bij de besluiten die wij hierin zullen nemen, zullen de richtlijnen van
de GGD leidend zijn.

Wij vertrouwen erop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
Jeanette Warmels, rector Cals College IJsselstein

28 februari 2020

Geachte ouders, leerlingen en medewerkers,

De berichtgeving over het nieuwe coronavirus en de verspreiding ervan kan vragen en zorgen oproepen bij
ouders, leerlingen en medewerkers. Op maandag 2 maart starten de lessen weer na de voorjaarsvakantie
waarin wij en onze leerlingen wellicht ook zijn afgereisd naar gebieden waar besmettingen met het
coronavirus zijn vastgesteld. Inmiddels is er een tweede geval van besmetting in Nederland (Diemen)
vastgesteld. Hoe gaan we hier mee om op het Cals College?
We volgen de landelijke richtlijnen van RIVM/GGD*. Volgens die richtlijnen is thuis houden of weren van
school niet nodig als kinderen of medewerkers geen klachten hebben.

*richtlijnen van RIVM en GGD:
– https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland
– https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/artikel/update-coronavirus-
462.html

Wanneer de huisarts raadplegen?

Zowel ouders van leerlingen als medewerkers dienen contact op te nemen met de huisarts of de lokale
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) als:
1* er sprake is van koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) in combinatie met een verblijf,
de afgelopen twee weken, in een land/regio waar het virus wijd verspreid is:
o China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan)
o Singapore
o Zuid-Korea
o Iran
o Italië: de gemeenten Codogno, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto
Morone, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei
Passerini, Castelgerundo en San Fiorana (regio Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (regio Veneto)

2* de afgelopen twee weken contact is geweest met een patiënt met het coronavirus.
Als u contact opneemt met de huisarts, dan zal deze overleggen met de GGD of onderzoek naar het
coronavirus nodig is. Tot dat moment is toegang tot de lessen niet mogelijk.
Zodra het advies van de huisarts bekend is, neemt u contact op met de rector om te bespreken of, hoe
en vanaf wanneer deelname aan de lessen/het onderwijs weer mogelijk is.

Hygiënemaatregelen op school

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn heel simpel. Deze
maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd
belangrijk om deze op te volgen:
*Was je handen regelmatig;
*Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog;
*Gebruik papieren zakdoekjes.

Met vriendelijke groet,
Jeanette Warmels, rector Cals College IJsselstein
Jeroen Kwaaitaal, rector Cals College Nieuwegein
Nico de Jong, bestuurder Cals College