Informatie coronavirus

Het Cals College houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten. Ook op bestuursniveau wordt de situatie gemonitord en nauwlettend gevolgd. De school handelt volgens de maatregelen van het kabinet en de daaruit voortvloeiende beslissingen van het bestuur.

Binnen onze school geldt een mondkapjesplicht. Voor de veiligheid van alle leerlingen en medewerkers is het erg belangrijk dat elke leerling zich houdt aan deze plicht. Wanneer uw kind een uitzondering hierop is, willen we u vragen om contact op te nemen met de leerling coördinatoren. Dit kan middels een e-mail naar llc.ijsselstein@cals.nl.
U kunt in deze mail aangeven waarom uw kind een uitzondering is en u stuurt daarbij het ingevulde formulier van de rijksoverheid mee. De leerling coördinator beoordeeld deze aanvraag en zal contact met u opnemen. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd zal uw kind een Cals pasje krijgen waarop duidelijk is dat uw kind geen mondkapje hoeft te dragen in school.

Als er nieuwe informatie en/of maatregelen zijn, worden deze per mail aan ouders en leerlingen verzonden. De belangrijkste afspraken en procedures, vragen en antwoorden zullen ook hier gepubliceerd worden. Hou deze pagina dus in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wanneer u vragen heeft, kunt u deze mailen naar corona.ijss@cals.nl

Laatste update: 14 juni, 09:49 uur