Brochures

Welkom op het Cals IJsselstein 2020-2021

Deze brochure laat je kennismaken met het Cals College IJsselstein.
Naast het lezen van de brochure kun je natuurlijk ook deelnemen aan open lesmiddagen en de Open Dag bezoeken.

Brochure aanmelding en plaatsing voor schooljaar 2020-2021

In deze brochure kun je alles lezen over onze procedure voor aanmelding en plaatsing.