Aanmelding 2020-2021

Ondanks de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot het corona virus zal de procedure omtrent de aanmeldingen verlopen zoals we in onze brochures en voorlichtingsmomenten hebben gecommuniceerd. Op woensdag 1 april worden de plaatsingsbrieven verstuurd.

De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het schooljaar 2020-2021. Via deze brochure willen we ouders graag informeren over de hoofdlijnen van de aanmeldingsprocedure. Bekijk de brochure hier