Aanmelding 2021-2022

Aanmelding en plaatsing procedure

Op het Cals College IJsselstein bieden we het volgende onderwijs aan:
• Basis of kader met leerwegondersteuning (lwoo)
• Basis/kader
• Kader/mavo
• Mavo/havo met Bèta Challenge
• Havo met oriëntatie technasium
• Havo/atheneum met oriëntatie technasium, Latijn naar keuze
• Atheneum met oriëntatie technasium, Latijn naar keuze

Conform de afspraken binnen de regio neemt u contact op met de basisschool om uw kind aan te melden op het Cals College IJsselstein. De aanmelding moet uiterlijk maandag 15 maart 2021 door ons ontvangen zijn. Een toelatingscommissie beoordeelt of een aanmelding voldoet aan de voorwaarden voor toelating en neemt indien nodig contact op met de basisschool. Leerlingen zijn plaatsbaar als ze voldoen aan onderstaande voorwaarde per opleidingsniveau:

Lees meer over aanmelding en plaatsing bij Cals IJsselstein in de brochure.

De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het schooljaar 2021-2022. Via deze brochure willen we ouders graag informeren over de hoofdlijnen van de aanmeldingsprocedure. Bekijk de brochure hier.