Aanmelding 2022-2023

Aanmelding en plaatsing procedure

Op het Cals College IJsselstein bieden we het volgende onderwijs aan:

  • basis of kader met leerwegondersteuning (lwoo)
  • basis/kader
  • mavo/havo
  • havo/atheneum

Conform de afspraken binnen de regio neemt u contact op met de basisschool om uw kind aan te melden op het Cals College IJsselstein. De aanmelding moet uiterlijk maandag 14 maart 2022 door ons ontvangen zijn. Een toelatingscommissie beoordeelt of een aanmelding voldoet aan de voorwaarden voor toelating en neemt indien nodig contact op met de basisschool. Leerlingen zijn plaatsbaar als ze voldoen aan onderstaande voorwaarde per opleidingsniveau:

Lees meer over aanmelding en plaatsing bij Cals IJsselstein in de brochure.
NB: Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, delen wij de door de basisschool en uw verstrekte informatie, inclusief eventuele diagnose(s), met direct betrokkenen binnen de school.

De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het schooljaar 2022-2023. Via deze brochure willen we ouders graag informeren over de hoofdlijnen van de aanmeldingsprocedure. Bekijk de brochure hier.