Cals Intermezzo

Deze ondersteuning is bedoeld voor leerlingen met een specifieke onderwijsen/of ondersteuningsbehoefte. Het gaat om leerlingen die op enigerlei wijze vastlopen in het onderwijs en een periode intensievere begeleiding nodig hebben. Zij worden individueel of in een klein groepje door de trajectbegeleider begeleid in een apart lokaal. Zij blijven ook de gewone lessen volgen in hun klas. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator mw. P. Bakker.