Benoeming rector Cals IJsselstein

Met ingang van 1 augustus 2023 wordt Denise Frèrejean benoemd tot rector van het Cals College IJsselstein. Denise is sinds 2021 werkzaam op het Cals College als schoolleider en zij maakt nu de stap naar de rol van rector. Al ruim 20 jaar heeft Denise in verschillende functies op meerdere scholen ervaring opgedaan als schoolleider.

Voor deze benoeming is een open sollicitatieprocedure gevoerd en in de benoemingsadviescommissie waren naast medewerkers, ook ouders vertegenwoordigd.

De afgelopen anderhalf jaar heeft Theo Jaspers als interim-rector een stevig fundament gelegd voor de nieuwe koers van Cals IJsselstein. Zowel bij medewerkers, ouders en leerlingen zien wij veel draagvlak voor de nieuwe ontwikkelingen. We hebben dit ook terug gezien in de toename van de aanmeldingen voor komend schooljaar.

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe rector deze koers zal vasthouden en samen met het onderwijsteam zal zorgen voor het aanbieden van aantrekkelijk theorie- en praktijkgericht onderwijs op alle niveaus.

Denise Frèrejean Foto: Beeldboot/Cathy van Schaik