Preventief verzuimspreekuur leerplicht

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Zolang je leerplichtig bent, ben je ook verplicht om onderwijs te volgen, tenzij er redenen zijn waarom dat niet mogelijk is.
De leerplichtambtenaar wordt betrokken als er sprake is van schoolverzuim. Op verzoek denken zij ook mee in casuïstiek waarbij het risico op uitval van een leerling aanwezig is of er overige zorgen zijn.

Door vroegtijdig betrokken te worden, mee te denken en advies te geven, kan uitval of verzuim mogelijk voorkomen worden. Het is belangrijk om in gesprek te blijven en gezamenlijk een plan te maken. Dit alles met als doel de schoolgang (dus onderwijs) en ontwikkeling van de leerling, uw kind, te continueren.

De leerplichtambtenaren IJsselstein en Nieuwegein houden preventief spreekuur op het Cals College in IJsselstein, waarbij zij in gesprek gaan met leerlingen met beginnend verzuim. Ouders van deze leerlingen worden dezelfde dag nog per mail door de leerplichtambtenaar geïnformeerd over de gemaakte afspraken.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin uw kind woonachtig is.

Gemeente Nieuwegein
Sandra Offenberg
s.offenberg@nieuwegein.nl
telefoonnummer 14030

Gemeente IJsselstein
Anita Kersten
an.kersten@ijsselstein.nl
telefoonnummer 14030

NB: de leerplichtambtenaren van de overige gemeenten worden wel door school betrokken, maar houden geen preventief spreekuur in de school.