De school gaat weer open

Vanaf dinsdag 2 juni zijn onze leerlingen weer (in delen) welkom voor lessen op school. De klassen worden in groepen opgesplitst. Deze groepen zitten zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal. In dit lokaal zijn allerlei reinigingsmiddelen aanwezig, onder andere om handen en tafels schoon te maken. In de brief die ouders en leerlingen hebben ontvangen, staat per leerlaag, waar de leerlingen hun fiets mogen stallen en welke ingang zij kunnen nemen om de school in te gaan.

Leerlingen gaan direct naar het aangegeven lokaal, ze mogen niet naar hun kluis of wachten in de aula. Na de lessen gaan de leerlingen direct weer naar huis, zodat we de tijd hebben om de lokalen te luchten en schoon te maken voor de volgende groepen. Vanaf 8 juni a.s. worden de kluisjes schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. Alle kluisjes moeten in ieder geval vóór die datum leeg zijn. We gaan ervan uit dat leerlingen zoveel mogelijk met de fiets komen. Leerlingen die met de auto gebracht worden, moeten aan de Panoven worden afgezet. Ouders mogen het schoolterrein niet op!

Weer naar school: wat en hoe?

Waar en wanneer les?
Jouw rooster kun je inzien in de Zermelo-app. Zijn er vragen? Jouw studiebegeleider of teamleider kan je verder helpen.

Voor dat je naar school komt, check de volgende zaken:

 • Neusverkoudheid?
 • Hoesten?
 • Moeilijk ademen/benauwdheid?
 • Koorts (boven de 38⁰C)?
 • Heeft iemand anders in je gezin deze klachten?

Blijf dan thuis. Is iedereen gezond? Dan ben je van harte welkom!

Op school:

 • Parkeer op de plek die voor jou is gereserveerd. Volg de instructies van het personeel altijd op.
 • Neem de ingang die voor jou is gereserveerd. Zorg dat je altijd 1,5 meter afstand houdt. Zowel ten opzichte van het personeel, maar ook van je medeleerlingen.
 • Volg de verplichte looprichting naar je lokaal. Je gaat daar direct na binnenkomst naar toe. Dus niet hangen in de aula en niet naar je kluisje!
 • In het lokaal maak je jouw tafeltje(s) schoon met gereedstaande reinigingsmiddelen. Dit is jouw plek voor de lesdag. Je gaat niet onnodig lopen!
 • De ramen en deuren blijven altijd open om ventilatie te bevorderen. Leerlingen blijven van de ramen en deuren af.
 • Als je te laat bent ga je direct naar het lokaal. Je hoeft geen briefje te halen. De docent meldt dit bij de afdeling verzuim.
 • Als je eruit gestuurd wordt meld je je direct bij je teamleider, je gaat dus niet naar het uitstuurlokaal.
 • Word je onverhoopt ziek, dan moet je je eerst melden bij je teamleider. We kunnen bij twijfel de temperatuur meten (altijd op vrijwillige basis).
 • Bij bereiding van voedingsproducten (praktijk Z&W) dragen docenten en leerlingen mondkapjes. Voor en tijdens de lessen worden handen gewassen en gedesinfecteerd.
 • Was regelmatig je handen (maar in ieder geval bij binnenkomst van het lokaal).
 • Hiervoor hebben we in alle lokalen spray staan.
  o Na je laatste lesuur maak je eerst je tafeltje(s) schoon.
  o Vervolgens pak je direct je fiets en verlaat je direct het schoolterrein.

Na school:

 • Plan je huiswerk zo in, dat je alles afhebt op het moment dat je volgende lesuur van dit vak weer begint. Je kunt dan vragen stellen over hetgeen je nog niet begreep.
 • Er zullen lessen zijn die nog steeds digitaal gegeven gaan worden, omdat we hier geen ruimte op school voor hebben. Zorg dat je ook deze lessen goed volgt.

  Het belangrijkste is:

 • Volg de instructies op
 • BLIJF GEZOND!!

Bekijk deze video over ‘de anderhalve-meter-school’