Inleveren boeken

Aan het einde van het schooljaar dienen de boeken weer ingeleverd te worden. Dit gebeurt op maandag 15 juli en op dinsdag 16 juli. Hiervoor is een schema opgesteld, waarin staat welke klas op welk moment z’n boeken in moet leveren. Deze schema’s zijn te vinden.

Maandag 15 juli

Dinsdag 16 juli

De eindexamenleerlingen leveren hun boeken al eerder in volgens onderstaande schema’s:

Maandag 24 juni 2019 mavo 4

Dinsdag 25 juni 2019 basis/kader 4

Donderdag 27 juni havo 5