Cals College IJsselstein ontvangt Bèta Challenge licentie

Op donderdag 13 september heeft het Cals College IJsselstein de officiële Bèta Challenge plaquette in ontvangst mogen nemen. Hiermee is de school een prachtig onderwijsconcept rijker, waarmee het haar mavo-leerlingen warm kan laten lopen voor een vervolgstudie in de sectoren techniek en technologie.

Lovende woorden sprak Naomi Veldhoven, afgevaardigde van het Bèta Challenge Consortium, over de ontwikkeling van het Bèta Challenge Project op het Cals: “In een kort tijdsbestek heeft het Cals College laten zien het programma goed op de rit te hebben. Met een enthousiast team is er vorig jaar een vliegende start gemaakt en nu al is de licentie binnen.” Dat betekent niet dat er niks meer te doen is. “Integendeel! Trainingen, overleg met collega’s van andere Bèta Challenge scholen, contacten opzetten en onderhouden met het bedrijfsleven en de semipublieke sector en ga zo maar door.”

Het team heeft er het volste vertrouwen in. “Het introductiejaar verliep vlot en we hebben in samenwerking met onze opdrachtgevers al enkele mooie projecten gedraaid. Nu is het zaak om zowel het vak op school als ons netwerk aan opdrachtgevers uit te bouwen,” aldus Roland Schipper, schoolleider mavo.

Bij het Bèta Challenge programma werken de scholieren veelal in groepsverband aan een opdracht over techniek of technologie uit de praktijk. Hierbij zijn samenwerken, analyseren, onderzoeken en presenteren van groot belang. De beoordeling is op basis van de ontwikkeling in vaardigheden en competenties. Kennistoetsen zijn er niet, hoewel de leerlingen voldoende kennis opdoen door de opdrachten en gesprekken met bedrijven en instellingen. Uiteraard bereidt het programma de leerlingen goed voor op een vervolgopleiding in het mbo en sluit het naadloos aan op het technasium op het havo/atheneum.