Cals IJsselstein

Cals College IJsselstein

Cals College IJsselstein is een middelbare school in IJsselstein en biedt ondernemend onderwijs aan leerlingen op alle niveaus in een inspirerende leeromgeving. We werken vanuit de kernwaarden toekomstgericht, verbonden en uniek. Aan deze kernwaarden ijken we ons onderwijs. In ons onderwijs staan respect en ontmoeting centraal.

Onder de drie kernwaarden hangen vijf belangrijke pijlers:

• Persoonsvorming en (studie)begeleiding: wie ben ik en wat kan ik?
• Samenhang in leergebieden: hoe zie ik verbindingen tussen vakken?
• Verbinding met de maatschappij: hoe verhoud ik mij tot de wereld om mij heen?
• ICT en Technologie: hoe maak ik goed gebruik van de hedendaagse technologie?
• Leren is onafhankelijk van plaats en tijd: leren kun je overal en altijd!

Bekijk hier het jaarverslag over 2019. Hierin doen we verslag van de activiteiten en gebeurtenissen van afgelopen jaar en kijken we vooruit naar onze toekomstplannen.

Lees er hier meer over!

Agenda

  • Activiteitenweek 1

    di
  • Informatieavond basis/kader klas 1 en 2

    ma
  • Bekijk agenda

Nieuws