ANBI gegevens Cals Stichting

Naam

Cals Stichting

RSIN

804128613

Contactgegevens

Postbus 128
3430 AC Nieuwegein
030-6036604

Bestuurssamenstelling

Dhr. P.M.A. Cornelissen
Dhr. drs. E.A. Hoette, voorzitter
Dhr. mr. drs. W.F. Merkus RA
Drs. V.J.M. van Schaïk
Mw. drs. M. van der Werf CMC

Beleidsplan

Lees hier de jaarstukken van de Cals stichting.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen beloning.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van het werk van het Cals College.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De Cals Stichting fungeert vanaf 2012 als een beheerstichting. In 2012 heeft zij t.b.v. het Cals College kunst gekocht van een school die ging sluiten om op deze manier de kunst te behouden.

Financiële verantwoording

Zie Jaarstukken Cals Stichting 2021.