ANBI gegevens Cals College (SKVO)

Naam

Cals College
(Officiële stichtingsnaam: Stichting katholiek voortgezet onderwijs Nieuwegein/IJsselstein e.o.)

RSIN

003272503

Contactgegevens

Postbus 128
3430 AC Nieuwegein
030-6036604

Bestuurssamenstelling

Mevrouw drs. G.H.M. Leijh

Beleidsplan

Zie Jaarverslag 2020, hoofdstuk 10 toekomst

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht bepaalt de bezoldiging van de bestuurder; de bestuurder wordt bezoldigd conform de CAO Bestuurders VO. De personeelsleden van de stichting worden allen bezoldigd conform de CAO Voortgezet Onderwijs.

Doelstelling

Zie Jaarverslag 2020, hoofdstuk 1 identiteit

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie Jaarverslag 2020

Financiële verantwoording

Zie Jaarverslag 2020  hoofdstuk 6 financiën.