Cals College

Open, veilig, vertrouwen en verbinding

Op school doe je kennis en vaardigheden op waarmee je naar zelfstandigheid groeit. Onze school is een veilige omgeving waarin mensen je kennen. Een omgeving ook die ruimte biedt om te groeien naar volwassenheid. Vallen en opstaan hoort daarbij, net als de wereld verkennen.

Goed onderwijs is het eerste wat je van een school mag verwachten. Leren gebeurt op het Cals College in de vaklessen en daarbuiten. Leerlingen hebben eigen kwaliteiten en interesses. Deze kunnen ze via het brede aanbod van activiteiten verder ontwikkelen.

Het Cals College is een open katholieke school. Dat is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar leren, werken en samenleven. Kernwoorden daarbij zijn open, veilig, vertrouwen en verbinding.

Direct naar

 

Onderwijs op het Cals

Op het Cals bieden we onderwijs op het niveau van basis, kader, mavo, havo en atheneum. Tevens bieden we tweetalig onderwijs aan. We hebben een vestiging in Nieuwegein en één in IJsselstein. Onderstaand figuur geeft aan welk onderwijs je op welke vestiging kunt volgen. Klik op een gewenst onderwijsniveau voor meer informatie.


Wij zijn HIJN

HIJN scholengroep is op 1 januari 2023 ontstaan uit een fusie tussen Cals College IJsselstein, Cals College Nieuwegein, Houtens en College de Heemlanden. Gezamenlijk werken wij vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs, om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en weldenkend individu. Met deze fusie kunnen we een breed en hoogwaardig onderwijspalet aanbieden en versterken we onze positie in de regio.Informatie over onze raad van toezicht, medezeggenschapsraad en governance documenten vind je op de website van HIJN scholengroep.Lees meer over HIJN scholengroep >