Cals College

Cals College

Op school doe je kennis en vaardigheden op waarmee je naar zelfstandigheid groeit. Onze school is een veilige omgeving waarin mensen je kennen. Een omgeving ook die ruimte biedt om te groeien naar volwassenheid. Vallen en opstaan hoort daarbij, net als de wereld verkennen.
Goed onderwijs is het eerste wat je van een school mag verwachten. Leren gebeurt op het Cals College in de vaklessen en daarbuiten. Leerlingen hebben eigen kwaliteiten en interesses. Deze kunnen ze via het brede aanbod van activiteiten verder ontwikkelen.

Het Cals staat voor…

Het Cals College is een open katholieke school. Dat is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar leren, werken en samenleven. Kernwoorden daarbij zijn open, veilig, vertrouwen en verbinding.

Nieuws

 • Programma begin schooljaar

  do
  Cals Nieuwegein

  Maandag 21 augustus 2016 Klas 1 alle klassen 13.30 – 15.30 uur introductieprogramma Klas 2 tvwo/gym/vwo 12.30 uur introductie mentor,… Bekijken

 • Programma start nieuw schooljaar

  do
  Cals IJsselstein

  De leerlingen worden op dinsdag 22 augustus 2017 op school verwacht om hun lesrooster op te halen volgens het onderstaande… Bekijken